Jasna Čižmek Tarabuk & dr.sc. Sven Lončarić

Datumi rezidencije:
03.09.2012.-
Jasna Čižmek Tarabuk i dr.sc. Sven Lončarić kroz svoj boravak u rezidenciji ZPC-a stvarat će projekt pod nazivom „Freak control“. Ovaj projekt ima za cilj istraživanje interakcije između pokreta i elektronskih audiovizualnih medija. Autori koriste računalne tehnologije i metode u izvedbenim umjetnostima i bave se istraživanjima principa prividne stvarnosti, fuzije i kombinacije virtualnih i realnih karaktera. Cilj projekta je poigrati se i sa fascinacijom mladih kao i potencijalnoj ovisnosti o multimedijalnoj tehnologiji. Rezidencija će uključiti i rad sa mladim plesačima i informatičarima kao i glazbenicima.


JASNA ČIŽMEK TARBUK

Pripada koreografima suvremenog plesnog izraza srednjeg naraštaja. Nakon završene Škole suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu, nastavila se usavršavati na London Contemporary Dance School, a jedno vrijeme se usavršavala i u Beču, te potom i samostalno podučavala tehnike Josepha Pilates u Studiju für Körperbewußtsein. Kao plesač surađivala je sa Komornim ansamblom slobodnog plesa, potom i Zagrebačkim plesnim ansamblom, gdje je ostvarila i svoje prve koreografije.

Vrlo se rano okreće ka muzičkom kazalištu i najmlađima, te ostvaruje uspjeh sa predstavom „Probuđene igračke“, koja je izvedena preko 80 puta. Radeći sa mladima i kao nastavnik koreografije i kinetografije te suvremenih plesnih tehnika, Jasna je i dobitnica niza nagrada na državnim natjecanjima iz suvremenog plesa, a tu se ističe i prva nagrada na natjecanju Grand Prix Italia. Predavala je i scenski pokret na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te sudjelovala u izradi niza studentskih produkcija u suradnji sa Vladimirom Ruždjakom.

Od suradnji sa umjetnicima iz drugih disciplina ističe suradnju sa Ratkom Vojtekom koji je 1990 godine uspješno izveo, otplesao i odsvirao njezinu koreografiju „Martyre d'un jongleur“ na jednom od najznačajnijih svjetskih festivala za suvremenu glazbu Gaudeamus Amsterdam. 1996 se zapošljava na Školi suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu kao nastavnik koreografije, kinetografije, suvremenih plesnih tehnika, plesa i ritmike. U nizu prvih nagrada koje je odnijela svojim koreografijama na Državnim natjecanjima iz suvremenog plesa ističe se prva nagrada na natjecanju Dance Grand Prix Italia. Surađivala je također na scenskom pokretu sa Reneom Medvešekom i Dorom Ruždjak u njihovim višestruko nagrađivanim predstavama „I drvo je bilo sretno“, te „Kako je deva dobila grbu“.

Plesnu grupom „Fronesis“, koju osnovala je 2008. godine te producirala predstave „More“ i „Iz klaunovog vrta“.


DR.SC SVEN LONČARIĆ

Roden 1961. godine u Zagrebu, diplomirao je na Elektrotehnickom fakultetu (ETF) u Zagrebu na kojem se i zaposlio kao suradnik na znanstvenim i stručnim projektima, potom i magistrirao te je izabran u znanstveno-istraživacko zvanje Znanstveni asistent.

Dobitnik je Fulbright-ove stipendije te je započeo poslijediplomski doktorski studij na „University of Cincinnati“, SAD gdje je i doktorirao. Po povratku u Hrvatsku izabran je u zvanje viši asistent na Fakultetu elektrotehnike i racunarstva (FER) u Zagrebu.

Dr. Lončarić bavi se istraživanjima u području digitalne obrade slika i računalnog vida, s primjenama u industriji, biomedicini, prometu, virtualnoj stvarnosti i simulacijama. Obnašao je funkciju predsjednika Hrvatske sekcije IEEE. Bio je glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Journal of Computing and Information Technology“. Utemeljio je i organizirao niz medunarodnih znanstvenih skupova pod nazivom „Image and Signal Processing and Analysis“. Bio je član programskih odbora za više od 50 medunarodnih znanstvenih skupova.