Poziv na rezidencije u Zagrebačkom plesnom centru - sezona 2015


HIPP/ZPC poziva plesne umjetnike/koreografe suvremenog plesa da se jave samostalno ili sa suradnicima svojim prijedlozima za rezidenciju (artist in residence program) u Zagrebačkom plesnom centru.

Prijedlog za rezidenciju može biti u području: istraživanja, kreacije, produkcije ili za sve tri faze.

Zanimaju nas prijedlozi koji se bave plesnim promišljanjem prostora te ideje koje na inovativan način produbljuju iskustva gledanja plesa i razumijevanje suvremenog plesa danas; posebno ovom prilikom potičemo prijedloge koji u svojem promišljanju plesa osim stvaranja novog plesnog vokabulara potičui sintakse specifičnog autorskog izričaja, ulaze u inspirativni dijalog s novim medijima, drugim umjetničkim (kao i znanstvenim) disciplinama i/ili tehnologijama, te ostvaruju i interakciju sa širom društvenom zajednicom (ili dijelovima). Rezidencija može trajati od tri tjedna do tri mjeseca.

Rezidencijalni program ZPC-a započinje 1. ožujka 2015. godine i traje sve do 20. prosinca 2015. godine

Rok za prijave je 31. listopada 2014.


Tko se može prijaviti?
Ovaj poziv namijenjen je umjetnicima koji su državljani Hrvatske, koji žive i rade u Zagrebu (ili imaju osigurana sredstava da mogu boraviti u Zagrebu ili užoj okolici – trošak puta i životni troškovi tijekom trajanja rezidencije na teret su umjetnika). Ukoliko je rezidencija u suradnji sa stranim umjetnikom, sredstva za putne troškove i smještaj moraju biti osigurana od strane predlagatelja rezidencije. U prijavi je potrebno priložiti dokaz o partnerstvu s inozemnim partnerom kao i potvrdu da su osigurana financijska sredstva za smještaj i putni trošak. U slučaju suradnje s inozemnim partnerima, prednost imaju rezidencije koje imaju potvrde o iskazanom interesu inozemnog partnera da se rad podrži kroz koprodukciju i prikaže u inozemstvu bilo kao rad u nastajanju, kao javni prikaz procesa ili kao gotovu predstavu. HIPP zadržava pravo pozvati umjetnika izravno u rezidenciju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja:
Kontaktirajte nas putem e-maila:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Prijave trebaju sadržavati:


 • Opis projekta na kojem želite raditi tijekom rezidencije.

Pozor: Vaša je dužnost da osigurate kreativni tim kao i plesače/izvođače, te da time osigurate da će se Vaš projekt i održati; morate pri tome (kao i vaši suradnici) biti dovoljno fleksibilni i spremni da ako treba odstupite od izvornog plana rada (što se tiče termina, a što može utjecati i na drugačiji, ponekad i nepredvidljiv slijed razvoja/provedbe vaše ideje). Prijedlog mora sadržavati kratki opis (do 1 kartice teksta), prema mogućnosti popraćeno vizualnim materijalom (dvd/ skica/ fotografija) te projektni budžet koji jasno naznačuje sve produkcijske potrebe kao i razinu osiguranih financijskih sredstava;

 • Navesti alternativni plan realizacije projekta ukoliko Vam se ne odobre sva tražena sredstva;
 • Navesti eventualne partnere(ukoliko navodite partnere molimo Vas da prikupite pismo namjere- interesa od partnera ili od promotora da je zainteresiran prezentirati rad (ovo pismo možete priložiti do 31. listopada);
 • Kratko pismo motivacije/interesa za rezidenciju te zašto želite surađivati sa ZPC/ HIPP-om (do 1 kartice teksta);
 • Preporučujemo da priložite i Pismo potpore od osobe koja poznaje Vaš rad ili 2 reference; Pismo potpore odnosno reference nemogu biti od partnera ili osoba vezane uz realizaciju aktualnog projekta.
 • Prijedlog dodatnih aktivnosti koje možete ponuditi uz kreativni odnosno produkcijski proces koji predlažete za rezidenciju; obavezno navesti iskustvo rada u predloženoj aktivnosti.
 • Internet portfolio (navesti linkove);
 • CV (do 2 kartice teksta).

Prijave šaljite mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
i poštom 2 papirnate kopije na adresu: Zagrebački plesni centar, Ilica 10, 10 000 Zagreb (s naznakom „Rezidencije“)


Najkasnije do 31. listopada 2015. godine u 12:00 sati.Nudimo:

 • Inspirativni i kolegijalni ambijent Zagrebačkog plesnog centra u središtu Zagreba;

 • Infrastrukturu koja se sastoji od radnog prostora (studija, mogućnosti korištenja jednog računala, ograničena tehnička potpora, mogućnost korištenja kazališne tehnologije; potpora u odnosu komunikacije s medijima i javnošću (uz marketinšku potporu putem internet stranica; socijalnih mreža, tiskanog mjesečnog programa), potpora u vođenju projekta, savjetodavne usluge vezane uz razvoj projekta;

 • Ukoliko imate suradnika u projektu koji nije iz Zagreba, možemo vam pomoći oko pronalaska jeftinijeg smještaja (trošak smještaja ide na teret projekta);

 • Možemo Vam pomoći da oformite konačni budžet za projekt;

 • Organizacija javne, neformalne prezentacije sa svrhom dijaloga s kolegama iz profesije u svrhu poticanja i zaprimanja povratne informacije vezane uz razvoj projekta tijekom, uoči i nakon završetka projekta (npr. razgovori s publikom);

 • Mogućnost da se uključite u međunarodni network suradnika ZPC-a i HIPP-a;

 • Mogućnost da Vas se razmotri za jednu od umjetničkih rezidencija u okviru EU projekata u kojima HIPP sudjeluje;

 • Mogućnost mentorstva;

 • Kao rezultat rezidencije ne očekujemo nužno gotov proizvod. Svakako nas zanima zaprimiti prijedloge koji vode ka konačnoj prezentaciji i to u prostoru ZPC-a iako ne isključujemo mogućnost da rad bude prikazan na drugoj lokaciji uz status koprodukcije. Daljnji oblici i uvjeti korištenja/prodaje/plasmana djela/ rada koji je rezultat ove rezidencije moraju biti dogovorena sa ZPC/ HIPP-om prije početka rezidencije ukoliko se radi o projektu koji ima namjeru završiti s javnom prezentacijom/predstavom tijekom perioda 2014-15. odnosno 2015-16;

 • Projekti koji su nastali kao rezultat ove rezidencije, a koji se prikazuju/predstavljaju u prostorima poput muzeja, galerija, drugih festivala, drugim kazalištima i slično morat će navesti uz autorski tim i potporu koju pruža rezidencijalni program ZPC-a, a u okviru rezidencijalne platforme Hrvatskog instituta za pokret i ples.

 

Od Vas očekujemo:

 • Odgovarajuće profesionalno iskustvo koje potvrđuje mogućnost i sposobnost realizacije projekta;
 • Iskustvo timskog rada i suradnički odnos;
 • Dostupnost umjetničkog portofolia putem interneta (blog, vimeo, internet stranica, youtube itd);
 • Osnovno znanje i iskustvo rada u kazalištu te spremnost da se ta razina u suradnji sa stručnim osobljem ZPC-a unaprijedi (morate biti u stanju da sami prezentirate ideju, te da koncept možete ,ako treba i fizički (maketa/ skica/ shema/ opisno) - prezentirate;
 • Kreativno razmišljanje i otvorenost novim iskustvima, fleksibilnost u odnosu na iznenadne situacije;
 • Sposobnost sporazumijevanja i na engleskom jeziku (kako biste prema potrebi mogli komunicirati s našim međunarodnim partnerima te eventualno i sudjelovati u međunarodnim projektima razmjene i suradnje);
 • Spremnost otvaranja radnog procesa (s vremena na vrijeme) javnosti;
 • Spremnost prezentacije produkcije kao work in progress/ rough cuts tijekom produkcijskog procesa;
 • Radoznalost i otvorenost dijalogu o radu u nastajanju, procesu i slično.

 

Kako je jedan od ciljeva rezidencijalnog programa ostvariti i platformu za cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj te ostvarivanje suradničke platforme i konteksta, od umjetnika koji pristupaju u rezidencijalni program očekujemo i:

 • Spremnost ali i obavezu da se s vremena na vrijeme susretnete sa ostalim umjetnicima u rezidenciji, prisustvujete predavanjima, satovima i sličnim događanjima koje organizira HIPP u svrhu profesionalnog usavršavanja, te razmjenjivanja iskustava i znanja sa kolegama- umjetnicima;
 • Spremnost da sudjelujete u majstorskim koreografskim radionicama kao i u specijaliziranim treninzima i jutarnjim treninzima za profesionalne plesače u organizaciji Zagrebačkog plesnog centra, kao i da (ovisno o iskustvu) i sami predložite radioniciu, ili vodite seriju satova za profesionalne plesne umjetnike (ako ne u svim ovim aktivnostima, onda barem u dijelu ovih aktivnosti);
 • Spremnost prisustvovati, kao dio profesionalnog razvoja, predstave suvremenog plesa koje se održavaju u Zagrebačkom plesnom centru ali i šire te sudjelovati u razgovorima koji se organiziraju povodom ovih događanja;
 • Poštivanje Kodeksa ponašanja Zagrebačkog plesnog centra;

Osim što tražimo dokazanu umjetničku vještinu i osnovno umjetničko profesionalno iskustvo (minimum 3 godine profesionalnog djelovanja te 2 premijerna naslova tijekom protekle tri godine), očekujemo da uspješni kandidat(i) posjeduju: osjećaj i senzibilitet timskog rada; da su otvoreni stjecanju novih saznanja, komunikaciji i radu s publikom kao i sa ne-plesačima; spremnost povremeno te s vremena na vrijeme svoj kreativni prostor i radni proces otvoriti javnosti (stručnoj i općoj). Dužnost je umjetnika koji prijavljuje svoju ideju da osigura, u suradnji s ekipom ZPC-a , interes među širom javnosti za svoj rad, te da ostvaruje i dijalog sa kolegama i iz umjetničkih profesija kako bi se pospješila suradnja među sektorima, a vezano uz kreativne procese. Umjetnik koji se prijavljuje mora osigurati osnovna sredstva za rezidenciju tj. da može platiti honorare plesača i svih ostalih suradnika koje angažira, a ukoliko se radi o produkciji honorar izvođačima za barem tri izvedbe (uključujući premijernu izvedbu).

ZPC i HIPP zadržavaju pravo da utvrde razinu i mogućnost dodatne investicije u projekt.

Uspješne kandidate ćemo tijekom trajanja rezidencije tražiti da aktivno učestvuju u promociji vlastitog rada. To mogu uraditi kroz razgovore o radnom procesu sa ciljanom publikom, voditi dnevnik rada- odnosno blog o procesu rada, tijekom procesa surađivati sa osobljem ZPCa u osmišljavanju marketinških akcija i slično.


Često postavljana pitanja:


Da li rezidencija pokriva troškove materijala kojima realiziram projekt (scenografija, kostimografija itd)?
Ne. Umjetnik je odgovoran putem projektnog budžeta osigurati sve materijale. Iznimno, HIPP može u dogovoru s uspješnim kandidatom odlučiti uložiti dodatna sredstva.

Da li osiguravate smještaj?
Ne. Smještaj za umjetnike koji ne žive u Zagrebu treba osigurati kroz budžet projekta. Povremeno HIPP ima mogućnost pružiti smještaj za jednu osobu u kraćim vremenskim intervalima.

Da li pružate financijsku potporu? Da li snosite putne troškove/ troškove prijevoza?
Osim prostora, ograničene tehničke i marketinške potpora – HIPP/ZPC ne ulaže financijska sredstva. Naime prostorno tehnička potpora koju HIPP/ZPC pruža ima monetarnu vrijednost koja je dodatna vrijednost projektu te kao takva ima namjeru dodatno oplemeniti projekt. Sve putne troškove i troškove prijevoza treba osigurati umjetnik. Iznimno u slučajevima kada postoji već uspješna suradnja između HIPP-a i umjetnika odabranog u rezidenciju, te ukoliko HIPP osigura dodatna, namjenska sredstva, HIPP može odlučiti o razini dodatne financijske potpore. Ova se potpora neće pružiti onima koji u rezidenciju ulaze prvi put, odnosno ukoliko ne postoji primjer ranije uspješne suradnje.

Koliko traju rezidencije? Koliko mogu biti u prostoru?
Rezidencije su u trajanju od 3 tjedna do 3 mjeseca. U prosjeku umjetnik u prostoru može boraviti 4 h dnevno (ponedjeljak-petak), a ukoliko se radi o produkciji ovaj se termin može proširiti na 8h radni dan (dogovorno i prema postojećim resursima). Kreativni timovi dijele zajednički prostor.

Kada je slijedeća aplikacija za rezidencije?
Slijedeća aplikacija za rezidencije bit će u jesen 2015. za period siječanj – prosinac 2016.

Koje su razne druge aktivnosti koje možemo kao kandidati ponuditi?
S
premnost da se radni proces otvori s vremena na vrijeme javnosti (Open rehearsal/ rough cuts/ work in progress); Spremnost održati radionicu/ili seriju radionica/satova za građanstvo ili za profesionalne plesače; Spremnost aktivno participirati u razvoju publike za djelo u nastajanju (blog, facebook, twitter, predavanja, suradnja s medijima i sl.) ; spremnost koristiti socijalne medije za promociju vlastitog rada i sl.

Zašto moram surađivati s vašim tehničkim osobljem?
Ne insistiramo da koristite kreativno osoblje ZPC-a za svoju produkciju , ali tražimo da je stručna osoba koja zastupa ZPC uvijek prisutna u svakom trenutku kada se koristi oprema ZPC-a te da se koristi osoblje ZPC-a za postavu i sl. Ne samo da na ovaj način odgovorno vršimo svoju dužnost prema opremi i prostoru ZPC-a već i Vama pružamo efikasniji radni kontekst, a boravak u ZPC-u što boljim iskustvom. Također, preporučamo da se uoči početka ali i tijekom projekta uspostavi radna platforma sa stručnim osobljem ZPC-a u svrhu utvrđivanja/ provjere kratkoročnih (dnevnih/tjednih) i dugoročnih planova kako bi se efikasno pratile potrebe projekta. Naše stručno osoblje Vam može bitno pomoći da pronađete efektna i efikasna rješenja za realizaciju vaših ideja.

Zašto ne ulažete novac u moj projekt?
HIPP/ZPC kroz režijske troškove, osoblje, tehniku i druge servise koji omogućuju nesmetano korištenje prostora ulaže bitne resurse u Vaš projekt. Sredstva koja dodjeljuje Grad pokrivaju samo manji dio tzv. režijskih troškova. HIPP stoga preuzima bitan rizik u realizaciji rezidencija. Ukoliko HIPP osigura sredstva te postoji jaki interes i sinergija, temeljem ranijeg uspješnog iskustva i suradnji, može se donijeti odluka o dodatnom, financijskom ulogu u projekt, a o čemu HIPP odlučuje samostalno. Kandidat koji se javlja za rezidenciju mora imati osigurana produkcijska sredstava i mora jasno naznačiti u kojem obimu i za koje svrhe. Kao kod sličnih koprodukcijskih suodnosa, uspješan kandidat mora biti spreman podijeliti prihod od ulaznica razmjerno ulogu te održati do tri izvedbe u prostoru ZPC-a. Ukoliko se ostvari pozitivna sinergija, kao i obostrani interes – HIPP se može odlučiti preuzeti ulogu producenta, u kojem slučaju će se dogovoriti „povlaštena“ cijena predstave te utvrditi broj izvedbi koje HIPP „otkupljuje“.

Što je Kodeks ponašanja?
HIPP u želji da svim korisnicima ZPC-a osigura ugodno i sigurno okruženje te upotrebljiv prostor očekuje od svih korisnika, posebnu pažljivost i odnos dobrog domaćina prema prostoru, opremi, inventaru ZPC-a. HIPP /ZPC ima vrlo ograničene financijske i ljudske resurse koje želimo prvenstveno usmjeriti u potporu umjetnicima i u razvoj plesa te izbjeći neplanirane troškove nastale zbog nepažnje ili nepoštivanja sigurnosnih mjera i slično. HIPP očekuje od svih korisnika da se prema osoblju ZPC-a, suradnicima i volonterima ophode sa poštovanjem. Svako ponašanje koje je nasilno (verbalno ili fizičko) ili koje bi moglo upućivati na kršenje ljudskih sloboda (širenje mržnje i sl.) automatski će značiti prekid svake suradnje.Opširnije o rezidencijama pročitajte ovdje...