Poziv na rezidencije u Zagrebačkom plesnom centru za sezonu 2014

HIPP/ZPC poziva plesne umjetnike/koreografe suvremenog plesa da se jave samostalno ili sa suradnicima svojim prijedlozima za rezidenciju (artist in residence program) u Zagrebačkom plesnom centru.

Prijedlog za rezidenciju može biti u području: istraživanja, kreacije, produkcije ili za sve tri faze. Zanimaju nas prijedlozi koji se bave plesnim promišljanjem prostora te ideje koje na inovativan način produbljuju iskustva gledanja plesa i razumijevanje suvremenog plesa danas; posebno ovom prilikom potičemo prijedloge koji u svojem promišljanju plesa osim stvaranja novog plesnog vokabulara potiču i sintakse specifičnog autorskog izričaja, ulaze u inspirativni dijalog s novim medijima, drugim umjetničkim (kao i znanstvenim) disciplinama i/ili tehnologijama, te ostvaruju i interakciju sa širom društvenom zajednicom (ili dijelovima). Rezidencija može trajati od tri tjedna do tri mjeseca.

Prvi rezidencijalni blok započinje 1. ožujka, 2014.

Rok za prijave je 25. listopada 2013.

Tko se može prijaviti?
Ovaj poziv namijenjen je umjetnicima koji su državljani Hrvatske, koji žive i rade u Zagrebu (ili imaju osigurana sredstava da mogu boraviti u Zagrebu ili užoj okolici – trošak puta i životni troškovi tijekom trajanja rezidencije + na teret su umjetnika). Ukoliko je rezidencija u suradnji sa stranim umjetnikom, sredstva za putne troškove i smještaj moraju biti osigurana od strane predlagatelja rezidencije. U prijavi je potrebno priložiti dokaz o partnerstvu s inozemnim partnerom kao i potvrdu da su osigurana financijska sredstva za smještaj i putni trošak. U slučaju suradnje s inozemnim partnerima, prednost imaju rezidencije koje imaju potvrde o iskazanom interesu inozemnog partnera da se rad podrži kroz koprodukciju i prikaže u inozemstvu bilo kao rad u nastajanju, kao javni prikaz procesa ili kao gotovu predstavu. HIPP zadržava pravo pozvati umjetnika izravno u rezidenciju.

Ukoliko imate dodatnih pitanja:
Kontaktirajte nas putem e-maila:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijave trebaju sadržavati:

 • Opis projekta na kojem želite raditi tijekom rezidencije.

Pozor: Vaša je dužnost da osigurate kreativni tim kao i plesače/izvođače, te da time osigurate da će se Vaš projekt i održati; morate pri tome (kao i vaši suradnici) biti dovoljno fleksibilni i spremni da ako treba odstupite od izvornog plana rada (što se tiče termina, a što može utjecati i na drugačiji, ponekad i nepredvidljiv slijed razvoja/provedbe vaše ideje). Prijedlog mora sadržavati kratki opis (do 1 kartice teksta), prema mogućnosti popraćeno vizualnim materijalom (dvd/ skica/ fotografija) te projektni budžet koji jasno naznačuje sve produkcijske potrebe kao i razinu osiguranih financijskih sredstava;

 • Navesti alternativni plan realizacije projekta ukoliko Vam se ne odobre sva tražena sredstva;
 • Navesti eventualne partnere (ukoliko navodite partnere molimo Vas da prikupite pismo namjere - interesa od partnera ili od promotora da je zainteresiran prezentirati rad (ovo pismo možete priložiti do 30. listopada));
 • Kratko pismo motivacije/interesa za rezidenciju te zašto želite surađivati sa ZPC/ HIPP-om (do 1 kartice teksta);
 • Preporucujemo da priložite i Pismo potpore od osobe koja poznaje Vaš rad ili 2 reference; Pismo potpore odnosno reference ne mogu biti od partnera ili osoba vezane uz realizaciju projekta.
 • Prijedlog dodatnih aktivnosti koje možete ponuditi uz kreativni odnosno produkcijski proces koji predlažete za rezidenciju; obavezno navesti iskustvo rada u predloženoj aktivnosti.
 • Internet portfolio (navesti linkove);
 • CV (do 2 kartice teksta).

Prijave šaljite mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
i poštom 2 papirnate kopije na adresu: Zagrebački plesni centar , Ilica 10, 10 000 Zagreb (sa naznakom „Rezidencije“)
Najkasnije do 25. listopada 2013.


Nudimo:
Inspirativni i kolegijalni ambijent Zagrebačkog plesnog centra u središtu Zagreba;

Infrastrukturu koja se sastoji od radnog prostora (studija, mogućnosti korištenja jednog računala, ograničena tehnička potpora, mogućnost korištenja kazališne tehnologije; potpora u odnosu komunikacije s medijima i javnošću (uz marketinšku potporu putem internet stranica; socijalnih mreža, tiskanog mjesečnog programa), potpora u vođenju projekta, savjetodavne usluge vezane uz razvoj projekta;

Ukoliko imate suradnika u projektu koji nije iz Zagreba, možemo vam pomoći oko pronalaska jeftinijeg smještaja (trošak smještaja ide na teret projekta);
Možemo Vam pomoći da oformite konačni budžet za projekt;

Organizacija javne, neformalne prezentacije sa svrhom dijaloga s kolegama iz profesije u svrhu poticanja i zaprimanja povratne informacije vezane uz razvoj projekta tijekom, uoči i nakon završetka projekta (npr. razgovori s publikom);

Mogućnost da se uključite u međunarodni network suradnika ZPC-a i HIPP-a;

Mogućnost da Vas se razmotri za jednu od umjetničkih rezidencija u okviru EU projekata u kojima HIPP sudjeluje;

Mogućnost mentorstva;

Kao rezultat rezidencije ne očekujemo nužno gotov proizvod. Svakako nas zanima zaprimiti prijedloge koji vode ka konačnoj prezentaciji i to u prostoru ZPC-a iako ne isključujemo mogućnost da rad bude prikazan na drugoj lokaciju uz status koprodukcije. Daljnji oblici i uvjeti korištenja/prodaje/plasmana djela/ rada koji je rezultat ove rezidencije moraju biti dogovorena sa ZPC/ HIPP-om prije početka rezidencije ukoliko se radi o projektu koji ima namjeru završiti s javnom prezentacijom/predstavom tijekom perioda 2013-14. odnosno 2014-15;

Projekti koji su nastali kao rezultat ove rezidencije, a koji se prikazuju/predstavljaju u prostorima poput muzeja, galerija, drugih festivala, drugim kazalištima i slično morat će navesti uz autorski tim i potporu koju pruža rezidencijalni program ZPC-a, a u okviru rezidencijalne platforme Hrvatskog instituta za pokret i ples.

Od Vas očekujemo:

 • Odgovarajuće profesionalno iskustvo koje potvrđuje mogućnost i sposobnost realizacije projekta;
 • Iskustvo timskog rada i suradnički odnos;
 • Dostupnost umjetničkog portofolio putem interneta (blog, stranica, youtube itd);
 • Osnovno znanje i iskustvo rada u kazalištu te spremnost da se ta razina u suradnji sa stručnim osobljem ZPC-a unaprijedi (morate biti u stanju da sami prezentirate ideju, te da koncept možete ako treba i fizički – maketa/ skica/ shema/ opisno - prezentirati);
 • Kreativno razmišljanje i otvorenost novim iskustvima, fleksibilnost u odnosu na iznenadne situacije;
 • Sposobnost sporazumijevanja i na engleskom jeziku (kako biste prema potrebi mogli komunicirati s našim međunarodnim partnerima te eventualno i sudjelovati u međunarodnim projektima razmjene i suradnje);
 • Spremnost otvaranja radnog procesa (s vremena na vrijeme) javnosti;
 • Spremnost prezentacije produkcije kao work in progress/ rough cuts tijekom produkcijskog procesa;
 • Radoznalost i otvorenost dijalogu o radu u nastajanju, procesu i slično
 • Spremnost ali i obavezu da se s vremena na vrijeme susretnete sa ostalim umjetnicima u rezidenciji, prisustvujete predavanjima, satovima i sličnim događanjima koje organizira HIPP u svrhu profesionalnog usavršavanja, te razmjenjivanja iskustava i znanja sa kolegama- umjetnicima.
 • Poštivanje Kodeksa ponašanja Zagrebačkog plesnog centra;

Osim što tražimo dokazanu umjetničku vještinu i osnovno umjetničko profesionalno iskustvo (minimum 3 godine profesionalnog djelovanja te 2 premijerna naslova tijekom protekle tri godine), očekujemo da uspješni kandidat(i) posjeduju: osjećaj i senzibilitet timskog rada; da su otvoreni stjecanju novih saznanja, komunikaciji i radu s publikom te s ne-plesačima; spremnost povremeno i s vremena na vrijeme svoj kreativni prostor i radni proces otvoriti javnosti (stručnoj i općoj). Dužnost je umjetnika koji prijavljuje svoju ideju da osigura, u suradnji s ekipom ZPC-a , interes među širom javnosti za svoj rad, te da ostvaruje i dijalog sa kolegama i iz umjetničkih profesija kako bi se pospješila suradnja među sektorima, a vezano uz kreativne procese. Umjetnik koji se prijavljuje mora osigurati osnovna sredstva za rezidenciju tj. da može platiti honorare plesača i svih ostalih suradnika koje angažira, a ukoliko se radi o produkciji honorar izvođačima za barem tri izvedbe (uključujući premijernu izvedbu). ZPC i HIPP zadržavaju pravo da utvrde razinu i mogućnost dodatne investicije u projekt.
Uspješni kandidat mora računati da bi ga se moglo zatražiti da vodi blog o svojoj kreaciji, da nastupa javno u smislu promocije rezidencijalnog programa kroz prezentaciju rada kojeg umjetnik razvija i stvara u prostoru Zagrebačkog plesnog centra.


Često postavljana pitanja:

Da li rezidencija pokriva troškove materijala kojima realiziram projekt (scenografija, kostimografija itd)?
Ne. Umjetnik je odgovoran putem projektnog budžeta osigurati sve materijale. Iznimno, HIPP može u dogovoru s uspješnim kandidatom odlučiti uložiti dodatna sredstva.

Da li osiguravate smještaj?
Ne. Smještaj za umjetnike koji ne žive u Zagrebu treba osigurati kroz budžet projekta. Povremeno HIPP ima mogućnost pružiti smještaj za jednu osobu u kraćim vremenskim intervalima.

Da li pružate financijsku potporu? Da li snosite putne troškove/ troškove prijevoza?

Osim prostora, ograničene tehničke i marketinške potpora – HIPP/ZPC ne ulaže financijska sredstva. Naime prostorno tehnička potpora koju HIPP/ZPC pruža imaju monetarnu vrijednost koja čini dodatnu vrijednost projektu te kao takva ima namjeru dodatno oplemeniti projekt. Sve putne troškove i troškove prijevoza treba osigurati umjetnik. Iznimno u slučajevima kada postoji već uspješna suradnja između HIPP-a i umjetnika odabranog u rezidenciju, te ukoliko postoje namjenska sredstva, HIPP može odlučiti o razini dodatne financijske potpore. Ova se potpora neće pružiti onima koji u rezidenciju ulaze prvi put, odnosno ukoliko ne postoji već uspostavljena uspješna ranija suradnja.

Koliko traju rezidencije? Koliko mogu biti u prostoru?
Rezidencije su u trajanju od 3 tjedna do 3 mjeseca. U prosjeku umjetnik u prostoru može boraviti 4 h dnevno (ponedjeljak-petak), a ukoliko se radi o produkciji ovaj se termin može proširiti na 8h radni dan (dogovorno i prema postojećim resursima). Kreativni timovi dijele zajednički prostor.

Kada je slijedeća aplikacija za rezidencije?
Slijedeća aplikacija za rezidencije bit će u jesen 2014. za period siječanj – prosinac 2015.

Koje su razne druge aktivnosti koje možemo kao kandidati ponuditi?
S
premnost da se radni proces otvori s vremena na vrijeme javnosti (Open rehearsal / rough cuts / work in progress), da je kandidat spreman održati radionicu/ili seriju radionica/satova za građanstvo ili za profesionalne plesače; da je umjetnik spreman aktivno participirati u razvoju publike za djelo koje stvara (blog, facebook, twitter, predavanja, suradnja s medijima i sl.)

Zašto moram surađivati s vašim tehničkim osobljem?
Ne insistiramo da koristite kreativno osoblje ZPC-a za svoju produkciju , ali tražimo da je stručna osoba koja zastupa ZPC uvijek prisutna u svakom trenutku kada se koristi oprema ZPC-a te da se koristi osoblje ZPC-a za postavu i sl. Ne samo da na ovaj način odgovorno vršimo svoju dužnost prema opremi i prostoru ZPC-a već i Vama pružamo efikasniji radni kontekst, a boravak u ZPC-u što boljim iskustvom. Također, preporučamo da se uoči početka ali i tijekom projekta uspostavi radna platforma sa stručnim osobljem ZPC-a u svrhu utvrđivanja/ provjere kratkoročnih (dnevnih/tjednih) i dugoročnih planova kako bi se efikasno pratile potrebe projekta. Naše stručno osoblje Vam može bitno pomoći da pronađete efektna i efikasna rješenja za realizaciju vaših ideja.

Zašto ne ulažete novac u moj projekt?
HIPP/ZPC kroz režijske troškove, osoblje, tehniku i druge servise koje omogućuju nesmetano korištenje prostora ulaže bitne resurse u Vaš projekt. Sredstva koja dodjeljuje Grad pokriva samo manji dio tzv. režijskih troškova. HIPP stoga preuzima bitan rizik u realizaciji rezidencija. Ukoliko HIPP osigura sredstva te postoji jaki interes i sinergija, temeljem ranijeg uspješnog iskustva i suradnji, može se donijeti odluka o financijskom ulogu u projekt, a o čemu HIPP odlučuje samostalno. Kandidat koji se javlja za rezidenciju mora imati osigurana produkcijska sredstava i mora jasno naznačiti u kojem obimu i za koje svrhe. Kao kod sličnih koprodukcijskih suodnosa, uspješan kandidat mora biti spreman podijeliti prihod od ulaznica razmjerno ulogu te održati do tri izvedbe u prostoru ZPC-a. Ukoliko postoji pozitivna sinergija, kao i obostrani interes – HIPP se može odlučiti preuzeti ulogu producenta, u kojem slučaju će se dogovoriti „povlaštena“ cijena predstave te utvrditi broj izvedbi koje HIPP „otkupljuje“.

Što je Kodeks ponašanja?
HIPP u želji da svim korisnicima ZPC-a osigura ugodno i sigurno okruženje te upotrebljiv prostor očekuje od svih korisnika, posebnu pažljivost i odnos dobrog domaćina prema prostoru, opremi, inventaru ZPC-a. HIPP /ZPC ima vrlo ograničene financijske i ljudske resurse koje želimo prvenstveno usmjeriti u potporu umjetnicima i u razvoj plesa te izbjeći neplanirane troškove nastale zbog nepažnje ili nepoštivanja sigurnosnih mjera i slično. HIPP očekuje od svih korisnika da se prema osoblju ZPC-a, suradnicima i volonterima ophode sa poštovanjem. Svako ponašanje koje je nasilno (verbalno ili fizičko) ili koje bi moglo upućivati na kršenje ljudskih sloboda (širenje mržnje i sl.) automatski će značiti prekid svake suradnje.