"a 2"

22.4.2015. | 23:30 h | Muzički biennale Zagreb

50 kn redovna cijena
25 kn cijena s popustom za članove HIPP-a (polaznici plesnih tečajeva ZPC), studente, umirovljenike te članove udruga DOMINO, UPUH, UPPU "PULS" i KULTURNI POKAZ
X

za plesačicu, violista i elektroniku

                                                                                             
Tibor Szirovicza / Zrinka Šimičić Mihanović

 "a 2" ("a due") je termin u glazbenoj notaciji koji se koristi za dva orkestralna instrumenta notirana na istom crtovlju te označava da isti počinju svirati unisono. U predstavi "a 2" dva se svijeta, dvije osobe na sceni, susreću i mimoilaze, (ne)prepoznaju i razilaze, traže i (ne)nalaze. Dijele prostor izvedbe, zajednički pulsiraju u trajanju, gradeći partituru koju vidimo, oblikujući koreografiju koju čujemo.

 

Plesačica Ivana Pavlović i violist Aleksandar Jakopanec prizorište premrežuju silnicama i manifestacijama svojih osobnosti, želja, strahova, iskustava... oživljenih pokretima i glazbom koju stvaraju.

Pokret je upisan u glazbu i integralni je dio glazbene partiture. Elektronički soundtrack pojavljuje se kao produžetak, pojačanje živog instrumenta (viole), ali i kao poveznica glazbenog i plesnog tkiva. Komunikacija violista i plesačice međusobno te s elektroničkom dionicom ostvarena je unaprijed određenim metrom, dok se glazbena kompozicija i koreografija sinergijski grade kroz imitaciju i varijaciju ritamskih struktura.

 Autori predstave "a 2", koreografkinja Zrinka Šimičić Mihanović i skladatelj Tibor Szirovicza prvi put surađuju u okviru projekta nastalog kroz koprodukciju Muzičkog biennala Zagreb i Hrvatskog instituta za pokret i ples. Praizvedba projekta održat će se na 28. Muzičkom biennalu Zagreb, 22. travnja 2015. u Zagrebačkom plesnom centru.


Koncept: Tibor Szirovicza i Zrinka Šimičić Mihanović
Koreografija: Zrinka Šimičić Mihanović
Kompozicija i dizajn zvuka: Tibor Szirovicza
Izvedba: Ivana Pavlović (ples) i Saša Jakopanec (viola)
Oblikovanje svjetla: Bojan Gagić
Izrada kostima: Karmen Perković
Tehnička podrška: Duško Richtermoc
Fotografija: Vedran Metelko
Koprodukcija: Muzički biennale Zagreb i Hrvatski institut za pokret i ples, 2015.
Premijera: 22. travnja 2015., Zagrebački plesni centar
Hvala Zrinki Užbinec, Nives Sertić, Irmi Omerzo, Dubravku Mihanović, Martini Nevisitić i Nedi Frank.