HERmIna

8.1.2015.| 20:00 9.1.2015.| 20:00 10.1.2015.| 20:00
30 kn redovna cijena
25 kn studenti, umirovljenici te članovi udruga DOMINO, UPUH i UPPU "PULS", KULTURNI POKAZ
20 kn Članovi HIPP-a (polaznici plesnih tečajeva ZPC)

*NAPOMENA: Rezervirane ulaznice moraju se preuzeti najkasnije pola sata prije najavljenog početka predstave X

Lara Bubić, Anja Rupnik, Kasija Vrbanac

Suvremena plesna predstava HERmIna nastala je kao rezultat kolaboracije triju mladih plesačica i koreografkinja u sklopu praktičnog djela diplomskog projekta. Predstava spaja tri različita pristupa temi, koja je zasnovana na romanu Stepski Vuk Hermana Hessea. Kao i u samoj knjizi, bavi se pitanjima kompleksnosti i mnogostrukosti čovjekove ličnosti.Tu mnogostrukost u predstavi prikazuju Lara Bubić, Anja Rupnik i Kasija Vrbanac svaka sa svojim subjektivnim pristupom. Lara Bubić kao ishodišnu točku uzima prostorne kompozicije i konstrukcije, Anja Rupnik pristupa sa stajališta plesa kao autonomne umjetnosti, dok Kasija Vrbanac pristupa temi baveći se ideologijama plesnog tijela.

Predstava je premijerno prikazana u sklopu Festivala plesnih perspektiva UKREP u Ljubljani te je kao završni rad na Akademiji za ples ocjenjena najvećom ocjenom.


Koreografija i izvedba: Lara Bubić, Anja Rupnik, Kasija Vrbanac
Mentori: Rok Vevar, Urša Rupnik
Oblikovanje svjetla: Robert Pavlić
Oblikovanje zvuka: Lara Bubić, Anja Rupnik, Kasija Vrbanac
Glas: Karlo Mrkša, Kasija Vrbanac, Vanja Kereković
Oblikovanje videa: Marko Krnjajić, Saša MitrovićRiječ kritike:
"...Neuobičajena tema diplomskog rada zrelih plesnih vidika se naslanja na književno djelo „Stepski vuk“/ Der Steppenwolf, njemačko-švicarskog pisca i velikog mirotvorca Hermana Hessea (1877.-1962.). Naslov su autorice preuzele po imenu ženske junakinje Hermine, koja u svijet usamljenoga muškarca pokušava unijeti novi život. Vodič sve tri diplomantice je pročišćen plesni jezik koji blago ocrtava stanja dualnosti, u smislu muško-ženskoga principa te u odnosu (vuk) samotnjak i osobno stanje odnosno pretraživanje po vlastitoj dualnosti. Kod Anje se plesna poetika isprepliće sa glazbeno scenskom i video kompozicijom, dok Lara u rasponu kretanja i u tišini statike osvaja prazninu prostora, a Kasija oblikuje nevidljivu nit poveznica između pokreta i riječi, između imaginarnog i realnog. Na kraju trio plesnih Hermina razgrana zajedničku priču uz stol sa šahovnicom, u igri misli i konkretnih pokreta... "
- Daliborka Podboj, Parada plesa, 20.07.2014., Ljubljana

Trailer: