“It sleeps Behind the Sun”, he said as he wept.


Photo by: Toni Mijač
19.9.2013. | 20:00h | autor, izvođač: Pavle Heidler (HR)

Istraživanje za “It sleeps Behind the Sun”, he said as he wept.“ je bilo inspirirano izjavom Simone de Beauvoir, koja je rekla: "Ženom se ne rađa, ženom se postaje." Izvorno zamišljen kao studija mogućnosti identifikacije pojedinca s određenom rodnom ulogom, rad se razvio u daljnju studiju potencijala riječi i jezika općenito u prostoru stvaranja.

Stanje konstante predstavljene u praksi omogućuje djelovanju da ulogu stvaranja značenja postavi jasno na receptivni kraj komunikacijske petlje. Kroz taj proces gledatelj je pretvoren u autora fiktivnog-gotovo-narativa, a uspjeh realizacije umjetnikova namjere naglašenije ovisi o suradnji svih zastupljenih aktera.

Rad se povodi idejom da je proces stvaranja značenja, koliko god suptilno, na kraju ipak čin redukcije. Čin, koji koristeći "krivi" izvor energije rezultira kulturnim nesporazumima, neproduktivnim navikama i dugoročnom diskriminacijom različitih osnova. “It sleeps Behind the Sun” želi stvoriti okruženje u kojem može biti stvoreno iskustvo koje omogućuje intelektualno, semiotičko i emocionalno razumijevanje činjenice da  ono što je poznato je samo još jedna verzija onog što je nepoznato.


Pavle Heidler je studirao na SEAD u Salzburgu , te diplomirao na P.A.R.T.S. . Od 2010. radio je na seriji „Behind the sun“ , što su predstave bazirane na konceptu prakse kao jezgre umjetničkog opusa, gdje je praksa glavni materijal, ali i ono što artikulira odnos između umjetnika i sadržaja njegova rada. Od 2012. Pavle Heidler objavljuje eseje i tekstove o plesu i koreografskim praksama.  Prihvaćen je i na MA programu Nove performativne prakse na University of Dance and Circus DOCH, Stockholm.


All credits go to Pavle Heidler