Zajedno

Zajedno 19.11.2010. | ZPC| 20:00 h

20.11.2010. | ZPC| 20:00 h

UMJETNIČKO VODSTVO: Jasmina Zagrajski Vukelić
PLESAČI: Irena Jurec, Leo Krakić, Natalija Krakić, Andrea Pofuk, Monika Posilović, Martina Radošević
GLAZBA: R.G. Fons, P. Norgard, Cachaito, G. F. Handel, Vertigo

Drugi zajednički projekt Jasmine Zagrajski Vukelić i mlade grupe plesača iz Škole suvremenog plesa Ana Maletić, rezultat je istraživanja međusobnih odnosa. Predstava otkriva razne oblike komunikacije s kojima se danas susrećemo bilo u odnosu na grupu, sami sa sobom ili sa nekim “izvan nas”...