Seven Thirty in Tights

21.07.2011. | 19:30h
22.07.2011. | 19:30h
Ekscena // EPDS – REZIDENCIJALNA PRODUKCIJA I HRVATSKA PREMIJERA PREDSTAVE

Što možemo percipirati iz plesa ako se izvedeni pokret nikad ne kristalizira u nekom prepoznatljivom obliku? Je li moguće dokinuti prepoznavanje stila i istovremeno dokinuti prepoznavanje značenja? Kakve bi u tom slučaju bile posljedice za koncept prakse koreografskog rukopisa? Što to može promijeniti u našem promatranju plesa? Može li imati politički učinak ili biti promatrano kao politički čin? Da li je moguće stvoriti plesnu kreaciju koja bi bila politična bez da bude politička na demonstrativni i eksplicitan način? Da li je reprezentacija jedini način da se bude političan?

Iako projekt Seven Thirty in Tights samo djelomično koristi BMC/ Body Mind Centering prakse, zapravo proizlazi iz BMC istraživanja substaničnih struktura. Kako bi elaborirao svoj ples, umjetnik ne samo da će raditi sa BMC procesima substaničnih struktura, već će i kombinirati BMC tehnike s drugim alatima, i na taj način graditi specifične generatore pokreta. Istraživanje se koncentrira na različite strategije pokretanja, bilo vanjskim ili unutrašnjim silama, kao što je vibracija, prostorno-vremenski kontinuum ili molekularna aktivnost, a koji su stvarno proživljene ili pak zamišljene kakobi se proizvelo novo iskustvo. Partiture nisu iste za sve izvođače i svaka je definirana posebnim parametrima. Izvođači djeluju, a mi ih zamišljamo kao su-kreatore partiture, nalik na su-kreatore softvera.


Koncept i koreografija: Frédéric Gies
Umjetnička asistencija: Jefta van Dinther, Frédéric de Carlo
Izvedba: Koraljka Begović, Nino Bokan, Frédéric de Carlo, Tomislav Feller, Frédéric Gies, Rina Kotur, Zvonimir Kvesić, Vesna Rohaček, Ivana Rončević, Ana Vnučec, Ivana Vratarić
Kostimografija:
Frédéric Gies
Scenografija: Frédéric Gies
Dizajn i tehnika svjetla: Duško Richtermoc
Dizajn promo materijala: Martina Granić
Produkcija: ekscena Eksperimentalna slobodna scena
EPDS Rezidencijalna produkcija podržana od strane: Ministarstvo kulture RH, Ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba, HIPPhttp://www.praticable.info
http://www.myspace.com/fredericgies
http://www.jeftavandinther.com
http://www.ekscena.hr/blog