Obrana završnog rada učenica škole suvremenog plesa Ane Maletić

iz predmeta:
- Ples-Laban
- Osnove koreografske kompozicije
- Suvremene plesne tehnike

održat će se 21. lipnja 2012. u 20h u Zagrebačkom plesnom centru.