Seminar: Informativni dan - Program Kultura 2007 – 2013

U organizaciji Odjela za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture i Izvršne agencije za obrazovanje, AV djelatnost i kulturu (EACEA) 6. rujna 2011. godine održat će se u prostorijama Zagrebačkog plesnog centra (Ilica 10) seminar o Programu Europske unije Kultura 2007 – 2013 s početkom u 9:00 sati.

Uz kratak pregled cijelog Programa, poseban naglasak bit će stavljen na prijavnice i razradu troškovnika za programske aktivnosti 1.1. (projekti višegodišnje suradnje) i 1.2.1. (projekti kratkoročne suradnje) za koje je rok podnošenja prijave 5. listopada 2011. godine.

Više informacija i prijave na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6936