Hrvatski institut za pokret i ples

Upisnica

Podatci pridruženog člana (stariji od 16 godina)

Ime i prezime:
obavezno
Datum rođenja:
obavezno
OIB:
obavezno
e-mail:
obavezno
Broj telefona ili mobitela:
obavezno
format: 0911234567, bez razmaka i kosih crta
Ulica i broj:
obavezno
Grad/naselje:
obavezno
Poštanski broj:
obavezno

Podatci osobe koja pohađa edukativni program:

(ako je pridruženi član roditelj ili staratelj pohađatelja edukativnog programa, mlađeg od 16 godina)

Ime i prezime:
Datum rođenja:
e-mail:
mobitel:
Komentar ili napomena?

Koji edukativni program želite upisati:

ZA DJECU:

ZA MLADE (8-16 godina):
ZA ODRASLE:
Članske odredbe, obveze i uvjeti pridruženih članova


Opće Odredbe:


1. Hrvatski institut za pokret i ples (u daljnjem tekstu HIPP) potiče, stručno vodi i njeguje stvaralačku djelatnost svih onih koje zanima umjetnost plesa bez obzira i bez diskriminacije u odnosu na dob, spol, rasnu ili nacionalnu pripadnost.

2. HIPP potiče među građanstvom interes za umjetnost plesa s posebnim naglaskom na suvremeni ples u svim njegovim pojavnostima; a za profesionalne umjetnike osigurava mogućnost profesionalnog usavršavanja te programe koji pružaju potporu stvaralaštvu, prezentaciji, diseminaciji djela suvremenog plesnog izričaja; za mlade pred-profesionalne plesače pruža mogućnost stipendiranja, usavršavanja. HIPP svojim djelovanjem potiče umrežavanje hrvatskih umjetnika u međunarodne projekte te promovira hrvatsku plesnu umjetnosti te uspostava mostove suradnje sa međunarodnom plesnom zajednicom.

3. PRIDRUŽENI ČLANOVI HIPP imaju posebne pogodnosti pri upisu u edukativne programe: uživaju dodatne popuste na cijenu edukativnih programa, uživaju popuste na cijenu ulaznica za predstave u organizaciji HIPP (uključujući međunarodni festival suvremenog plesa Tjedan suvremenog plesa); imaju pravo se prijaviti za besplatne ulaznice, te sudjelovati u posebnim aktivnostima koji su namijenjene PRIDRUŽENIM ČLANOVIMA, a u organizaciji HIPP:


Obveze i uvjeti:


1. PRIDRUŽENI ČLAN (ili Roditelj/Skrbnik u ime maloljetnog člana) svojevoljno pristupa u članstvo i samostalno odabire aktivnost kojom će se baviti (u slučaju maloljetnih osoba; kao roditelj/skrbnik odabirem aktivnosti za svoje dijete).

2. PRIDRUŽENI ČLAN prihvaća statut udruge HIPP (član ima pravo uvida u statut, a na zahtjev).

3. PRIDRUŽENI ČLAN potvrđuje da će sa punom pažnjom pratiti upute instruktora, pedagoga, koreografa te da u slučaju povrede ili ozljede preuzima svu odgovornost.

4. PRIDRUŽENI ČLAN će na treninzima, radionicama i aktivnostima sudjelovati sa za to propisanom opremom. PRIDRUŽENI ČLAN potvrđuje da u trenutku pristupanja u članstvo i kretanja s edukativnim programom nema nikakav medicinki ili drugi razlog koji bi spriječio njegovu aktivnosti ili kojime bi bilo ugroženo njegovo zdravstveno stanje ili zdravlje drugih a kroz pohađanje edukativnih programa.

5. Potpisom ovog dokumenta PRIDRUŽENI ČLAN (ili Roditelj/Skrbnik u ime maloljetnog člana), obavezuje se prilikom učlanjenja u HIPP uplatiti članarinu u visini od 50,00 HRK, ispunjenjem formulara za upis. U rujnu 2016. godine, kada su upisi novih članova za sezonu 2016./2017., članarina se oduzima od prve uplate za edukativni program. Od 01. listopada upis u članstvo se naplaćuje 50,00 HRK osim u slučaju posebnih odredaba HIPP-a.

Edukativni programi naplaćuju se kroz mjesečnu participaciju prema cjeniku za edukativne programe svakim prvim satom u tekućem mjesecu.

Postoji mogućnost plaćanja putem drop-in sistema, ukoliko edukativni program to dozvoljava.

6. Sve članarine i participacije za edukativni program naplaćuju se isključivo na blagajni HIPP.

7. U slučaju potrebe za zamrzavanjem participacije edukativnog programa (izostanci dulji od 2 tjedna) zahtjev za zamrzavanjem predaje se pismenim putem do 15 dana uoči izostanka e-mailom na edukacija@plesnicentar.info, a u slučaju bolesti koja traži odsutnost dulju od 3 tjedna zamrzavanje je moguće unutar dva tjedna od prvog izostanka sa programa.

8. Na traženje osoblja HIPP ili voditelja edukativnog programa PRIDRUŽENI ČLAN je obavezan predočiti člansku iskaznicu i/ili iskaznicu za važeći mjesec edukativnog programa.

Ispis iz članstva za pridruženog člana:

1. PRIDRUŽENI ČLAN/ ili za maloljetnog člana roditelj/skrbnik može zatražiti raskid članskog odnosa i ispis isključivo pisanim putem – zamolba upućena u Administraciju HIPP putem e-maila: edukacija@plesnicentar.info, u tom slučaju PRIDRUŽENI ČLAN/odnosno roditelj-skrbnik za maloljetnog člana, obavezan je uplatiti participaciju za edukativni program koji je do trenutka ispisa pohađan.

U slučaju dugovanja HIPP ima pravo tražiti podmirenje duga i sudskim putem te spriječiti pristup programu te suspendirati sve pogodnosti članstva.

2. U slučaju da PRIDRUŽENI ČLAN odnosno roditelj-skrbnik se ne pridržavaju odredaba iz ovog dokumenta ponašanja u prostoru Zagrebačkog plesnog centra, ili ne plaća redovito participaciju, HIPP će u roku od 15 dana po isteku roka plaćanja uručiti pismenu opomenu s naznakom zadnjeg roka uplate, a ukoliko i nakon toga ne uslijedi uplata članstvo će biti ukinuto.

3. Voditelji edukativnih programa mogu od uprave HIPP zatražiti ispis PRIDRUŽENOG ČLANA koji svojim neprimjerenim ponašanjem učestalo remeti odvijanje aktivnosti i edukativnih programa. Voditelj edukativnih programa može takvo odobrenje zatražiti tek nakon pismenog upozorenja PRIDRUŽENOM ČLANU.

4. Ispisani PRIDRUŽENI ČLAN može nastaviti pohađati edukativne programe HIPP i uživati posebne popuste na ulaznice i ostale beneficije članstva tek nakon podmirenja svih dugovanja prema HIPP i ponovne uplate godišnje članarine za tekuću sezonu ukoliko želi ostvarivati članske beneficije.

Pogodnosti:

1. PRIDRUŽENI ČLAN ima pravo sudjelovanja u odabranim edukativnim plesnim programima u Zagrebačkom plesnom centru, Ilica 10, te stječe pravo na posebne popuste u slučaju odabira većeg broja programa/aktivnosti.

2. PRIDRUŽENI ČLAN ima pravo na posebne popuste pri kupovini ulaznica za sve predstave u organizaciji HIPP-a.

3. PRIDRUŽENI ČLAN ima pravo na posebne popuste koje odobravaju partner organizacije bilo za predstave ili neke druge aktivnosti.

4. PRIDRUŽENI ČLAN ima pravo rezervirati ulaznice prije no što su puštene u prodaju.

5. Pogodnosti traju samo ukoliko PRIDRUŽENI ČLAN ispunjava svoje ranije navedene obaveze te na vrijeme uplaćuje svoj dio participacije.Završne odredbe:

1. Prihvaćanjem ovih odredaba, obveza i uvjeta PRIDRUŽENI ČLAN se obavezuje da će se u prostorijama Zagrebačkog plesnog centra korektno ponašati i pridržavati kućnog reda prema KODEKSU PONAŠANJA, te da će paziti na inventar ZPC-a, a u protivnom će snositi materijalnu i krivičnu odgovornost sam, odnosno njegov roditelj-skrbnik.

2. Roditelji maloljetnog PRIDRUŽENOG ČLANA mogu dobiti obavijesti o radu, uspjehu i pohađanju od voditelja edukativnih programa koju njihovo dijete pohađa.

3. PRIDRUŽENI ČLAN se obavezuje da neće prema trećim licima svojim djelovanjem, ponašanjem ili drugim aktivnostim štetiti ugledu HIPP.

4. Svojim potpisom PRIDRUŽENI ČLAN potvrđuje da svojevoljno prihvaća sve odredbe koje je sam pročitao te je suglasan sa sadržajem ovog dokumenta.

5. Ovaj dokument potpisuje se u jednom primjerku koji zadržava HIPP, a na upit se može dobiti kopija istoga.

Podatci se koriste isključivo za potrebe upisa u udrugu Hrvatski institut za pokret i ples i neće se proslijeđivati.