Ispis
2. Ferenčića 47
10000 Zagreb

Aleksandra inicira projekte u kojima je vazno da su kolaboracija sa umjetnicima koji sudjeluju u njima.Suradjuje s Belgijskim muzicarem Pisteffom i video umjetnikom Oliverom Imfeld. U zadnja dva rada scenografija i svijetlo zauzimaju ravnomjeran dio u predstavi kao i pokret i glazba,jer se baziraju na obzervaciji istog pokreta u razlicitim uvijetima.